medley_vol1_cover

Medleys grundpermiss är följande: MUSIK ÄR MAKT.

”Det finns en kraft som sedan urminnes tider använts för att föra krig och sprida förödelse. Många har försökt tämja den – och de som lyckas, kallar sig musiker.

I en värld som härjats av strider mellan musikstilar har orkestermakten Symfonien övriga genrer i ett järngrepp. Den idealistiska violinisten Catherine Hayes är nybliven löjtnant inom den Kungliga Musikstyrkan, men hennes världsbild vacklar när hon möter Axeln, synthpopparen från öst.
Med ett blandat musikaliskt ursprung och en två meter lång synth söker Axel efter platsen där det sägs att all musik skall mötas; Medley.

Lisa Medins ösiga epos Medley är ett halsbrytande äventyr med virtuosa toner och helhjärtat tokröj. Den presenteras nu för första gången i bokform, och ställer sig i täten för den nya generationen svenska äventyrsserier.”

Den första boken, En ny våg, tar avstamp i genrer som symfonisk musik, synth och rock. Vi lär känna löjtnant Catherine Hayes, den tondöve rockaren Stefan, samt Axel – synthpopparen från öst – och vi får även en inblick i hur hans långa resa började. För er som läste serien i dess ursprungspublicering i Utopi Magasin finns några smärre ändringar i manus och teckning.

Redaktör för Medley är förläggaren och serieskaparen Fabian Göransson (Gaskriget, Kirurgi, Inferno), och som bildmanusredaktör står författaren Sara Bergmark Elfgren (medförfattare till Cirkeln, Eld och Nyckeln).