Skärmavbild 2013-04-24 kl. 22.20.14

Musikgenre: Symfoniker (i arv från båda föräldrarna, samt musiktillhörighet)

Instrument: Fiol

Ålder: 16 år (född tidig höst)

Längd: 160 cm

Födelseort: Symphonia, Symfoniens kungliga huvudstad.

Bakgrund: Catherine är den yngsta WAVE-officerern i Symfoniens historia.

Hon rekryterades av kapten Victor Sforzando efter att ha visat prov på ”enastående egenskaper” under en konflikt på kadettskolan, och är högt aktad inom musikstyrkan. Trots sin ädla börd – hon är dotter till Balthasar Bombastius, Symfoniens överkompositör tillika WAVE:s överbefälhavare – är hon långt ifrån integrerad i adelns sociala sfär.

Catherine är idealistisk och anser sig ha rättvisan på sin sida. Hon vill tjäna Symfonien och ser det som sitt uppdrag att utbilda och leda de vilsa musikstilarna. Dessvärre innebär detta att hon ofta anser sig ha rätt att bestämma över människor i sin närhet och har aldrig behövt tveka på sin sociala ställning och vilka sociala regler som gäller. Tills hon möter Axel, syntharen från öst, alltså.